نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • استفاده از تحلیل‌های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های FRP  PDF    دانلود : 4664
  محمدرضا اصفهانی ; طیبه محمدی 14
  بازدید: 1133
  تاثیر نانورس و کربنات کلسیم رسوبی در اصلاح مشخصات و رفتار رئولوژیکی قیر  PDF    دانلود : 8033
  سعید غفارپور جهرمی ; نبی ا... احمدی ; شهرام وثوق ; علی خدایی 13
  بازدید: 793
  بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی  PDF    دانلود : 3608
  هاشم شریعتمدار ; حمیدرضا عباسیان 18
  بازدید: 730
  مطالعه عملکردی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در بهینه‌یابی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح  PDF    دانلود : 5675
  بهنام محزون آزموده ; عبدالرضا سروقد مقدم 20
  بازدید: 919
  بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در الگوریتم مورچه ها  PDF    دانلود : 6474
  محمد هادی افشار ; ابراهیم رضایی ; رامتین معینی 20
  بازدید: 859
  بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل  PDF    دانلود : 3790
  حسین شریعتی ; سعیدرضا خداشناس ; کاظم اسماعیلی 13
  بازدید: 766
  تعیین چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی با به کارگیری روش های "پیچش"، "انتقال اصطکاک" و تخمین آن با روش "منطق فازی  PDF    دانلود : 6800
  محمود نادری ; اویس قدوسیان 14
  بازدید: 852

 • یادداشت پژوهشی

 • ارزیابی تاثیر با هم ضریب اصطکاک و عمق بافت روسازی آسفالتی در تصادف‌های آزادراهی  PDF    دانلود : 7363
  بهنام امینی ; حمیدرضا صالحپور 12
  بازدید: 791
  ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه  PDF    دانلود : 9506
  منصور فخری ; نادر محمودنیا 15
  بازدید: 760