نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال 
  محمد رضایی پزند ; محمدرضا اکبرزاده توتونچی
  بازدید: 1011
  برآورد خطا و بهبود میدان تنش به دست آمده از تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک 
  بهروز حسنی ; احمد گنجعلی ; سیدمهدی توکلی
  بازدید: 756
  پیش‌بینی و چگونگی در اختیارگرفتن نشست خاکریز ساخته شده روی پی سست با مسلح سازی به کمک ژئوتکستایل (مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر ۸۰۰+۷) 
  کاظم بدو ; رقیه امامی
  بازدید: 868
  بررسی عامل‌های اثر گذار بر کارکرد روش شیار زنی برای در اختیار گرفتن جدا شدگی ورق FRP از سطح بتن 
  داوود مستوفی نژاد ; محمدجواد حاج رسولیها
  بازدید: 966
  اندرکنش سد و مخزن در قلمرو زمان 
  ساناز محمودپور ; رضا عطارنژاد
  بازدید: 911
  اثر پرکننده بر ویژگی های حجمی و غشای قیری بتن‌آسفالتی 
  سعید غفارپور جهرمی ; علی خدایی
  بازدید: 956
  بهینه‌سازی پانل ساندویچی با هسته منشوری براساس روش قابلیت اعتماد 
  عبدالحسین فریدون ; مصطفی محمدیان ; حسین همتیان
  بازدید: 971
  مقایسه تحلیل کشسان، مومسان و کشسان- مومسان شبکههای عمود برهم تک لایه با درنظر گرفتن تغییرمکانهای بزرگ وکوچک با الگوسازی رفتار غیر خطی مصالح به دو صورت واقعی و با مفصل‌های مومسان 
  محسن زاهری ; محمدعلی برخورداری
  بازدید: 941