نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • بهینه‌سازی قاب‌های بادبند دار تحت بار دینامیکی طیفی به روش الگوریتم ژنتیک مهاجرتی 
  کتابداری M. J. Ketabdari کتابداری ; محترم S. Mohtaram محترم
  بازدید: 1206
  عملکرد لرزه‌ای دیوارهای آجری 
  ایرانی F. Irani ایرانی ; اکبریان M. Ali. Akbarian اکبریان
  بازدید: 1037
  استفاده از روش‌های نظریه گراف‌ها برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه ها 
  شفیعی دیزجی F.S.Dizaji شفیعی دیزجی ; خانزادی M.Khanzadi خانزادی
  بازدید: 1161
  بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی 
  بلوری بزاز J. Bolouri-Bazaz بلوری بزاز ; ملاحسنی A. Mollahasani ملاحسنی ; حسینی S. M. Hosseini حسینی
  بازدید: 1507
  بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار 
  محمدزاده B. Mohammadzadeh محمدزاده ; اصفهانی M. Reza. Esfahani اصفهانی ; شوشتری A.Shooshtari شوشتری
  بازدید: 1196
  بررسی تأثیر استفاده از پوزولان‌های میکروسیلیس، متاکائولن و زئولیت و الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت در برابر نفوذ یون کلر در بتن در شرایط محیطی جزیره قشم 
  شکرچی زاده M. Shekarchizadeh شکرچی زاده ; ولی پور M. Valipour ولی پور ; پرگر F. Pargar پرگر
  بازدید: 1368
  تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک 
  پورمیرزا M. Pourmirza پورمیرزا ; لطف الهی یقین M.A. Lotfollahi Yaghin لطف الهی یقین ; یوسفیه A. Yousefieh یوسفیه ; شوکتی H. Showkati شوکتی
  بازدید: 978
  مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر استقرار آب شکن T شکل بر توپوگرافی پایین دست بستر قوس ۹۰ درجه «یادداشت پژوهشی» 
  واقفی M. Vaghefi واقفی ; قدسیان M. Ghodsian قدسیان
  بازدید: 938
  عملکرد لرزه ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه‌های بتن آرمه با اختلاف تراز طبقه «یادداشت پژوهشی» 
  خیرالدین A. Kheyroddin خیرالدین ; کارگران A. Kargaran کارگران
  بازدید: 1418