نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان 
  رضایی پژند رضایی پژند ; موسوی موسوی
  بازدید: 1541
  تعیین انحراف تقاضای ترانزیت هوایی کشور در بخش پروازهای عبوری 
  صفارزاده صفارزاده ; مستوفی دربان مستوفی دربان
  بازدید: 1060
  مدل بار معلق رودخانه‌‌ها با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی 
  رجایی رجایی ; میرباقری میرباقری
  بازدید: 1575
  بررسی افتراقی روش‌های تعیین ضریب عکس‌العمل بستر 
  صدرکریمی صدرکریمی ; اکبرزاد قمری اکبرزاد قمری
  بازدید: 1899
  بررسی رفتار غیر خطی تیر‌های بتن آرمه با بتن مقاومت بالا 
  خیرالدین خیرالدین ; نادرپور نادرپور
  بازدید: 1758
  تقویت تیرورق‌ها در برابر بار‌های موضعی 
  شهابیان شهابیان ; شاهسوندی شاهسوندی
  بازدید: 1136
  استفاده از داده‌‌‌های CPT و CPTu برای اندازه‌گیری پارامتر‌‌های مقاومت 
  اسلامی اسلامی ; نبی زاده نبی زاده ; طالبی طالبی
  بازدید: 1797
  تحلیل ریسک بهینه در اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در شبکه‌های حمل‌ونقل آسیب پذیر 
  شریعت مهیمنی شریعت مهیمنی ; گل رو گل رو
  بازدید: 1154
  بررسی تحلیلی روابط دبی‌ ـ اشل در کا‌نال‌‌های مرکب با زبری‌های غیر یکنواخت 
  فغفور مغربی فغفور مغربی ; حیدربیگی حیدربیگی
  بازدید: 1229
  تأثیر درصد رس و درصد آهک بر CBR ماسه‌‌های رس دار تثبیت شده با آهک 
  عربانی عربانی ; ویس کرمی ویس کرمی
  بازدید: 1214