نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پل‌ها 
  شریعتمدار شریعتمدار ; دلاوری دلاوری
  بازدید: 1169
  بررسی تأثیر اندرکنش گودبرداری و سازه‌ی مجاورآن در تحلیل گودبرداری‌ها در محیط‌های شهری 
  ملکی ملکی ; بائی بائی ; بیتنی بیتنی
  بازدید: 1099
  بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون های مرکب CFST 
  مرادی شقاقی مرادی شقاقی ; ناطقی الهی ناطقی الهی
  بازدید: 1887
  تحلیل هم‌زمان گسترش دینامیکی ترک و تماس سطوح آن در روش المان مرزی یک‌دامنه 
  امیدوار امیدوار ; رحیمیان رحیمیان ; نورزاد نورزاد ; صناعی ها صناعی ها
  بازدید: 1515
  امکان سنجی بهبود اندرکنش خاک رس– ژئوگرید با به‌کارگیری لایه‌های نازک ماسه‌ای 
  عبدی عبدی ; ارجمند ارجمند
  بازدید: 1176
  استفاده از تخمین‌های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده 
  قیامی باجیگرانی قیامی باجیگرانی ; شریفی شریفی ; فغفورمغربی فغفورمغربی ; عارفی جمال عارفی جمال
  بازدید: 1146
  مطالعه‌ی آزمایشگاهی قدرت جریان ثانویه و مقدار ورتیسیتی در قوس ۹۰ درجه با آبشکنT شکل منفرد 
  واقفی واقفی ; قدسیان قدسیان
  بازدید: 1186
  بررسی میزان تأثیر کاربرد پانل‌های سه بعدی در عملکرد لرزه‌ای ترکیبی با قاب خمشی فولادی با آنالیز دینامیکی غیرخطی 
  گرامی گرامی ; کابلی کابلی
  بازدید: 1581
  بررسی تجربی تأثیر استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان‌کننده بربعضی خواص مکانیکی بتن بازیافتی ساخته شده از خرده بتن 
  مقیمی مقیمی ; شفیق شفیق ; برنجیان برنجیان ; نعمتی نعمتی
  بازدید: 1710