نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • کنترل خسارت سازه¬‌ها به‌کمک الگوریتم ژنتیک- عصبی  PDF    دانلود : 50 Extended Abstract    دانلود : 15
  عباس کرم الدین ; سعید خواجه کرم الدین 1-16
  بازدید: 80
  بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیم  PDF    دانلود : 31 Extended Abstract    دانلود : 22
  علیرضا رضاپور ; سیداحسان سیدی حسینی نیا 17-36
  بازدید: 53
  حذف هیدروکربن¬های نفتی از آب‌های آلوده با فرآیند فتوکاتالیستی خورشیدی  PDF    دانلود : 14 Extended Abstract    دانلود : 15
  فتاح سروش ; حسین گنجی دوست ; بیتا آیتی 37-48
  بازدید: 40
  تحلیل عددی استاتیکی عملکرد زه‌کش چتری در تونل بدون پوشش دایروی عمیق تحت تراوش پایدار  PDF    دانلود : 18 Extended Abstract    دانلود : 16
  علی حسین‌بالام ; محمود هاشمی 49-68
  بازدید: 43
  بررسی اثر زئولیت و سیمان بر تراکم خاک ماسه‌ای بابلسر  PDF    دانلود : 38 Extended Abstract    دانلود : 10
  عیسی شوش پاشا ; مجتبی عباسی ; حسین ملاعباسی 69-78
  بازدید: 51
  کاربرد مدل‌های SVR و GRNN در تخمین حداکثر عمق فرسایش در شرایط بستر متحرک در تلاقی رودخانه‌ها  PDF    دانلود : 33 Extended Abstract    دانلود : 18
  بهنام بلوچی ; محمد رضا نیکو ; محمود شفاعی بجستان ; مریم دهقانی 79-92
  بازدید: 51

 • یادداشت پژوهشی

 • بررسی تأثیر الیاف تقویتی پلیمری کربنی CFRP در میزان باربری دال‌های بتن مسلح دوطرفه مربعی‌شکل دارای بازشو در لبۀ کناری و گوشۀ دال  PDF    دانلود : 18
  مجتبی لبیب زاده 93-108
  بازدید: 52
  تحلیل قابلیت اعتماد سازه¬ها براساس روش ترکیبی کوچک¬ترین مربعات دستگاه بردارهای پشتیبان و شبیه¬سازی مونت¬کارلوی پیشرفته  PDF    دانلود : 16
  محمد مهدی مجاهد ; بهروز احمدی ندوشن 109-122
  بازدید: 56