نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • بررسی عملکرد سیستم فتولیز در حذف هیدروکربن های نفتی از فاضلاب و مدل‌سازی آن  PDF    دانلود : 157 Extended Abstract    دانلود : 76
  محمدقاسم رحیمی ; احمد خدادادی ; بیتا آیتی 1-8
  بازدید: 350
  مطالعۀ عددی آب‌شستگی جت ریزشی آزاد  PDF    دانلود : 141 Extended Abstract    دانلود : 69
  خسرو حسینی ; حامد نوخاسته ; حجت کرمی ; سید امین سلامتیان 9-22
  بازدید: 309
  ارتقای کارایی شناسایی پارامترهای فیزیکی سازه با استفاده از‌ کاهش تکینگی ماتریس‌های پاسخ در حل معکوس معادلات حرکت  PDF    دانلود : 167 Extended Abstract    دانلود : 86
  مجید قاسمی ; بابک تقوی ; سعید عباس بندی 23-38
  بازدید: 272
  توسعۀ‌ یک مدل تحلیلی تغییر مکان کنترل برای رفتار چرخه‌ای سازه‌ها با در نظر گرفتن اثرات باریک‌شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش  PDF    دانلود : 101 Extended Abstract    دانلود : 41
  مهران زینلیان ; مهدی مختاری 39-56
  بازدید: 239
  مدل‌سازی آزمایشگاهی سلول‌های گیل در سازه‌های شناور بسیار بزرگ  PDF    دانلود : 86 Extended Abstract    دانلود : 41
  علی پریزاده قوشخانه ; محمد جواد خانجانی 57-76
  بازدید: 248
  بهبود روش انتقال پایدار بهمنظور کنترل هم‌گرایی رویۀ اندازه‌گیری عملکرد سازه‌ها  PDF    دانلود : 116 Extended Abstract    دانلود : 41
  بهروز کشته گر 77-90
  بازدید: 265
  ارزیابی کارایی روش‌ پیش بینی موضعی ناشی از بازسازی فضای فاز و مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی رواناب (مورد مطالعاتی: ایستگاه پل کهنه، کرمانشاه)  PDF    دانلود : 91 Extended Abstract    دانلود : 32
  محمد ذونعمت کرمانی ; خاطره امیرخانی 91-108
  بازدید: 258

 • یادداشت پژوهشی

 • پیش بینی مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بار موضعی به‌کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM)  PDF    دانلود : 95
  علیرضا کردجزی ; فریدون پویانژاد ; فرزاد شهابیان 109-124
  بازدید: 252
  پیش بینی مقاومت فشاری بتن های حاوی میکروسیلیس و پلیمر استایرن بوتادین به‌وسیلۀ مدل ریاضی  PDF    دانلود : 108
  عباس حق اللهی ; امیر طریقت ; محمد شفیعی زاده 125-139
  بازدید: 235