نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک  PDF    دانلود : 1304 Extendad Abstract    دانلود : 819
  سید مصطفی رزاز ; هاشم شریعتمدار 1-16
  بازدید: 702
  ارزیابی ریسک آتش سوزی شبکه گاز در کاربری های مختلف شهری پس از زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران)  PDF    دانلود : 1221 Extendad Abstract    دانلود : 882
  علیرضا صادقیان ; بابک امیدوار 17-34
  بازدید: 641
  آنالیز لرزه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی  PDF    دانلود : 1380 Extendad Abstract    دانلود : 1042
  مهرداد حجازی ; سید محمد مویدیان ; مریم داعی 35-50
  بازدید: 481
  نگرشی جدید بر روش واکنش سیل واحد در اولویت‌بندی عملیات کنترل سیل زیرحوضه‌ها  PDF    دانلود : 799 Extendad Abstract    دانلود : 811
  علی ندافی ; سید محمود حسینی 51-66
  بازدید: 396
  بررسی آزمایشگاهی اثر هوادهی به جت های قائم بر ابعاد حفره آبشستگی  PDF    دانلود : 956 Extendad Abstract    دانلود : 816
  بابک لشکرآرا ; علی لشکرآرا ; منوچهر فتحی مقدم 67-76
  بازدید: 382
  مقایسه کاربرد مدل‌‌های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند  PDF    دانلود : 915 Extendad Abstract    دانلود : 922
  جواد مظفری ; امیر صمدی ; سید اسدالله محسنی موحد ; داود داودمقامی 77-86
  بازدید: 638
  بررسی تغییرات طول موثر صفحات مثلثی شکل بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری در قوس ملایم ۹۰ درجه  PDF    دانلود : 949 Extendad Abstract    دانلود : 890
  محمد بهرامی یاراحمدی ; محمود شفاعی بجستان 87-100
  بازدید: 500
  ارائه یک روش فرا ابتکاری مؤثر جهت زمانبندی پروژه با حالت های چندگانه  PDF    دانلود : 1134 Extendad Abstract    دانلود : 811
  محمد حسن سبط ; محمدرضا افشار ; یعقوب علیپوری 101-114
  بازدید: 482
  شبیه‌سازی عددی شکل‌گیری توپوگرافی بستر در قوس با آبگیر جانبی  PDF    دانلود : 1410 Extendad Abstract    دانلود : 930
  حسین آسیائی ; حسین منتصری 115-132
  بازدید: 717
  بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوترپ جانبی  PDF    دانلود : 696 Extendad Abstract    دانلود : 768
  قاسم گرجی بندپی ; مرتضی اسکندری قادی ; عزیز ا... اردشیر بهرستاقی 133-154
  بازدید: 567

 • یادداشت پژوهشی

 • مطالعه آزمایشگاهی سیستم دیوار برشی فولادی با ورقهای پرکننده کامپوزیتی تحت بارگذاری چرخه ای  PDF    دانلود : 1003
  فریبرز ناطقی الهی ; مسعود خزایی پول 155-170
  بازدید: 732
  بررسی عددی پایداری دیوارهای خاکی مسلح با ژئوسنتتیک  PDF    دانلود : 643
  آتنا فردوسی ; فریدون مقدس نژاد ; اسماعیل افلاکی 171-188
  بازدید: 541
  محاسبه حداکثر بارش محتمل در حوضه آبریز سد بختیاری با نگرش آماری و سینوپتیکی  PDF    دانلود : 649
  محمد حسین نوری قیداری ; عبدالرسول تلوری 189-198
  بازدید: 330