نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تیرهای بتن‌آرمه ی تقویت‌شده با تسمه‌های CFRP پیش‌تنیده به روش NSM  PDF    دانلود : 5595
  علی حاجی هاشمی ; داوود مستوفی نژاد ; مجتبی ازهری 1-24
  بازدید: 2367
  تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی  PDF    دانلود : 2238
  حامد زاهدی خامنه ; سعیدرضا خداشناس ; محمدرضا اکبرزاده ; کاظم اسماعیلی 25-38
  بازدید: 800
  مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای تعیین‌کننده‌ی ظرفیت باربری کششی شمع فولادی در ماسه   PDF    دانلود : 4400
  عیسی شوش پاشا ; مهدی شرف خواه 39-48
  بازدید: 927
  طراحی و ساخت دستگاه آزمایش فرسایش داخلی و ریزشویی در خاک‌ها  PDF    دانلود : 3958
  پیلتن طباطبائی شوریجه ; عباس سروش 49-62
  بازدید: 558
  بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی دیوار برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال تیر به ستون صلب تحت نگاشت‏های دور و نزدیک گسل  PDF    دانلود : 6554
  مجید قلهکی ; هوشنگ اصغری تکدام 63-84
  بازدید: 708
  عوامل تأثیرگذار در ایجاد پینچ و میزان جذب انرژی اتصال خمشی براکت پیچ‌شده‌ی کایزر  PDF    دانلود : 5182
  فرهاد شهیدی امام جمعه ; فریبرز ناطقی الهی ; مهران سید رزاقی ; فرهود شهیدی امام جمعه 85-100
  بازدید: 666
  بررسی اثر اندرکنش تونل-سازه بر نشست ساختمان‌های سطحی به روش عددی  PDF    دانلود : 3995
  وهاب بشارت ; محمد داوودی ; محمد کاظم جعفری 101-120
  بازدید: 883

 • یادداشت پژوهشی

 • بارگذاری انفجار و ارزیابی پاسخ غیرخطی سازه‌های ساختمانی در مقابل آن  PDF    دانلود : 6362
  احمد فراهانی ; محمدعلی هادیان فر 121-132
  بازدید: 1269
  بهینه‌سازی موقعیت‌های فشارسنجی در شبکۀ‌توزیع آب به‌منظور به‌کارگیری در کالیبراسیون با اعمال نشت های گره ای فرضی  PDF    دانلود : 2177
  علی نصیریان ; فغفور مغربی فغفور مغربی 133-142
  بازدید: 576