نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • تحلیل اثر نسبت طول به قطر و فاصله شمع‌ها در گروه شمع بر توابع امپدانس و انتقال در یک مدل مربوط به اندرکنش خاک- شمع- سازه  PDF    دانلود : 5880
  احمدرضا محبوبی ; کامران پناغی 14
  بازدید: 979
  به‌کارگیری دینامیک سیالات محاسباتی در مدل سازی سلول های جریان ثانویه در کانال ذوزنقه ای  PDF    دانلود : 7090
  مهدی اژدری مقدم ; مهنا تاج نسایی ; محمد گسوه چی 14
  بازدید: 921
  بررسی خواص انتقال در بتن‌های توانمند حاوی پوزولان متاکائولن در مقایسه با میکروسیلیس  PDF    دانلود : 5934
  محمد شکرچی زاده ; مهدی ولی پور ; فرهاد پرگر 14
  بازدید: 770
  کاربرد الگوی WAFدر شبیه‌سازی عددی امواج غلتشی  PDF    دانلود : 6423
  علی مهدوی ; ناصر طالب بیدختی 16
  بازدید: 534
  بررسی مقایسه‌ای رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده‌ی‌زیپر و شورون ویژه  PDF    دانلود : 5380
  مجتبی رضوی ; محمدرضا شیدایی 14
  بازدید: 1062
  رفتار سازه‌ای کانال‌های درون‌شهری پر شده با انواع مخلوط CLSM حاوی مصالح بازیافتی  PDF    دانلود : 5546
  محمدکاظم شربتدار 18
  بازدید: 517
  بررسی فشار جانبی در دیواره‌ی پل‌های یک‌پارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی  PDF    دانلود : 3664
  جعفر بلوری بزاز ; سعید رسولی 18
  بازدید: 570
  کاربرد مقاومت الکتریکی برای بررسی پایایی بتن  PDF    دانلود : 5328
  امیررضا پیلوار ; علی اکبر رمضانیان پور ; مهدی مهدی خانی ; فرامرز مودی 12
  بازدید: 1189

 • یادداشت پژوهشی

 • ارزیابی دقت روش طیف ظرفیت و روش طیف ظرفیت بهبود‌یافته در تعیین عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی  PDF    دانلود : 5439
  مهدی ایزدپناه ; علیرضا حبیببی 10
  بازدید: 552
  بررسی عددی سه‌‌بعدی رسوب‌گذاری و کنترل آن در آب‌گیر‌های جانبی رودخانه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SSIIM۲  PDF    دانلود : 5646
  حمید شاملو ; عادل اثنی عشری 13
  بازدید: 516