نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • بهینه‌یابی سریع خرپا با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی تحت قید قابلیت اعتماد با بهبود روش جبری نیروها و هوش مصنوعی  PDF    دانلود : 5849
  علی کاوه ; وحید کلات جاری ; پوریا منصوریان 26
  بازدید: 659
  ارائه‌ی الگوریتمی اصلاحی برای روش‌های گرادیان مزدوج غیرخطی به منظور محاسبه‌ی شاخص قابلیت اعتماد سازه‌ها  PDF    دانلود : 7420
  بهروز کشته گر ; محمود میری ; ناصر شابختی 14
  بازدید: 632
  ارائه رابطه تجربی جدید برای برآورد قابلیت فشردگی خاک‌های رسی تحکیم نیافته  PDF    دانلود : 8485
  نادر عباسی 16
  بازدید: 521
  تقویت خمشی و خمشی- برشی دال‌های مجوف بتن مسلح با استفاده از الیاف CFRP و GFRP و ورق‌های فولادی  PDF    دانلود : 6609
  محمدمهدی صالحی یانه سری ; علی مدانلو ; مرتضی حسینعلی بیگی ; بهرام نوایی نیا 12
  بازدید: 614
  تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در سازه‌های بتنی به روش المان محدود  PDF    دانلود : 11520
  محمدحسین امین فر ; بهمن فرهمند آذر ; هادی صفری ; مرتضی بیکلریان 16
  بازدید: 765
  ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP  PDF    دانلود : 6584
  سید روح ا.. موسوی ; محمدرضا اصفهانی ; مهراله رخشانی مهر 20
  بازدید: 463
  اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی  PDF    دانلود : 6138
  محمد شکوهیان ; محمدجواد مرادی 14
  بازدید: 417

 • یادداشت پژوهشی

 • اثر دمای ریختن بر برخی مشخصات مکانیکی و دوام جداول بتنی پرسی خشک  PDF    دانلود : 11422
  هرمز فامیلی ; محسن تدین ; محمدرضا خوش سیما 11
  بازدید: 409
  بهینه‌یابی هندسه سرریز کنگره‌ای ذوزنقه‌ای با استفاده از مدل فازی- عصبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی سد Uteدر ایالات متحده آمریکا)  PDF    دانلود : 5797
  مهدی اژدری مقدم ; احسان جعفری ندوشن 10
  بازدید: 499