نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی 
  بهروز حسنی ; احسان ژیانی عیدگاهی ; علیرضا حسن زاده طاهری ; ناصر ظریف مقدم 14
  بازدید: 748
  بررسی عملکرد پانل میانی نازک بین دو بازشو در دیوارهای برشی فولادی با سخت‌کننده  PDF    دانلود : 8491
  سعید صبوری ; الناز آهوری ; صلاح الدین مام عزیزی 17
  بازدید: 815
  تحلیل محیط نیمه بی نهایت همسان جانبی به پیچش وارد بر جداره‌ی حفره با طول محدود  PDF    دانلود : 7254
  محمدرضا محمودیان ; مرتضی اسکندری قادی 10
  بازدید: 546
  ارائه‌ی روش ابتکاری توسعه‌ی مدل فرصت‌های تداخلی برای برآورد ماتریس سفرهای خرید خانه‌مبنا  PDF    دانلود : 7131
  محمود احمدی نژاد ; شهریار افندی زاده ; سید مهدی یدی همدانی 14
  بازدید: 644
  بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق در کاهش عمق آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه‌های مستطیلی و دیوارباله‌ای  PDF    دانلود : 6429
  عبدا... اردشیر ; روح ا... چراغچی ; حجت کرمی 12
  بازدید: 586
  پیش‌بینی ظرفیت باربری نهایی شمع‌های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان(SVM)  PDF    دانلود : 7437
  علیرضا کردجزی ; فریدون پویانژاد 20
  بازدید: 708

 • یادداشت پژوهشی

 • تأثیر خروج از مرکزیت درون صفحه‌ای اتصال اعضای مهاربندی به تیر و ستون بر عملکرد قاب‌های فولادی  PDF    دانلود : 8893
  حامد بلندی ; سید مهدی زهرایی 11
  بازدید: 743